Naar de hoofdinhoud gaan
0

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties op deze website en ook op alle transacties door klanten in Nederland via e-mail, telefoon of een andere manier van bestellen.

Ze hebben geen invloed op je wettelijke rechten.

 

1. DEZE VOORWAARDEN

1.1 Dit zijn de voorwaarden waaronder wij producten aan je leveren.

1.2 In sommige gebieden kunnen je rechten onder deze voorwaarden verschillen, afhankelijk van het feit of je een bedrijf of consument bent. Je bent een consument als:

1.2.1 Je een individu, een persoon bent; of

1.2.2 Je onze producten koopt, volledig of voornamelijk voor jouw persoonlijk gebruik (niet voor gebruik in verband met je handelsactiviteiten, bedrijf, ambacht of beroep).

1.3 Als je een zakelijke klant bent, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot je aankoop. Je erkent dat je geen aanspraak maakt op enige verklaring, belofte, toezegging, verzekering of garantie die door of namens ons is gedaan of gegeven en die niet in deze voorwaarden is opgenomen, en dat je geen aanspraak kunt maken op grond van een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of nalatige onjuiste voorstelling van zaken op basis van enige verklaring in deze overeenkomst.

 

2. INFORMATIE OVER ONS EN HOE JE CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

2.1 Wij zijn M.A.S. een in België geregistreerd bedrijf. Ons bedrijfsregistratienummer is 0837015869 en ons officiële adres is Stokerijstraat 25A, Wijnegem, 2110, België.

2.2 Je kunt contact met ons opnemen door onze klantenservice te bellen via telefoonnummer +32 3 385 23 04 of door een e-mail te sturen naar info@canagan.be of te schrijven aan het adres M.A.S. bvba, Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde, België.

2.3 Als wij contact met je moeten opnemen, dat doen we dat telefonisch, of schriftelijk met een bericht aan het e-mailadres of postadres dat je ons bij je bestelling verstrekt hebt.

2.4 'Schriftelijk' omvat ook e-mails. Als we het woord 'schriftelijk' of 'schrijven' gebruiken, dan is e-mail daarbij inbegrepen.

 

3. 3. ONZE OVEREENKOMST MET JOU

3.1 Je krijgt een bevestiging van je bestelling op het inzendingspunt. Onze aanvaarding van je bestelling vindt plaats wanneer we je een e-mail sturen om je bestelling te aanvaarden en op dat moment ontstaat er een overeenkomst tussen jou en ons.

3.2 Als wij je bestelling niet kunnen aanvaarden, dan laten we je dit schriftelijk weten en brengen we het product niet in rekening. Dit zou kunnen zijn omdat het product niet op voorraad is, door onverwachte beperkingen van onze bedrijfsmiddelen die redelijkerwijs niet in te plannen waren, omdat we een fout hebben ontdekt in de prijs of beschrijving van het product of omdat we een door jou aangegeven leveringstermijn niet kunnen halen. We zijn niet aansprakelijk voor verlies als gevolg van het feit dat wij je bestelling niet kunnen aanvaarden.

3.3 We kennen een orderreferentienummer toe aan je bestelling en geven dit aan je door wanneer we je bestelling aanvaarden. Het is handig voor ons, als je ons het orderreferentienummer noemt, als je contact met ons opneemt over een bestelling.

3.4 Wij verkopen alleen binnen het Verenigd Koninkrijk. Onze website is uitsluitend voor de promotie van onze producten in het Verenigd Koninkrijk.

 

4. ONZE PRODUCTEN

4.1 De afbeeldingen van de producten op onze website dienen alleen ter illustratie. Het product dat je koopt, kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

4.2 De verpakking van het product kan afwijken van de afbeeldingen op onze website.

 

5. JE RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

5.1 Als je een wijziging wilt aanbrengen aan het product dat je hebt besteld, neem dan contact met ons op. We laten je dan weten of de wijziging mogelijk is. Als de wijziging mogelijk is, laten we je weten of er wijzigingen zijn in de prijs van het product, het tijdstip van levering of iets anders dat nodig is als gevolg van de door jou gevraagde wijziging en vragen we je te bevestigen of je wilt doorgaan met de wijziging.

 

6. ONZE RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

6.1 Het kan zijn dat we het product wijzigen:

6.1.1 Om wijzigingen in relevante wet- en regelgeving in acht te nemen; en

6.1.2 Om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om het recept te verbeteren.

6.2 Daarnaast kunnen we, zoals we je hebben geïnformeerd in de beschrijving van het product op onze website, de volgende wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden of het product, maar als we dat doen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen en kun je contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en restitutie ontvangen voor betaalde maar niet ontvangen producten:

6.2.1 Wijzigingen in de prijs van de producten;

6.2.2 Wijzigingen in de leveringskosten; en

6.2.3 Wijzigingen in de betalingsvoorwaarden.

 

7. 7. LEVERING VAN DE PRODUCTE

7.1 De verzendkosten zijn zoals aan jou getoond op onze website bij het afrekenen. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als levering nodig is in de Schotse Hooglanden of op de Schotse eilanden.

7.2 We streven ernaar de producten de volgende werkdag bij je te bezorgen als bestellingen vóór 14:00 uur zijn ontvangen op de dag waarop we je bestelling aanvaarden. Houd rekening met twee werkdagen voor bezorging in de Schotse Hooglanden of op de Schotse eilanden. Levertijd is niet essentieel.

7.3 Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om je dit te laten weten en nemen wij maatregelen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken. Als we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico van aanzienlijke vertraging bestaat, kun je contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en terugbetaling te ontvangen voor producten die je hebt betaald maar niet hebt ontvangen.

7.4 Een product dat 'goederen' is, is jouw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product afleveren op het adres dat je ons hebt gegeven.

7.5 Je wordt eigenaar van een product dat een goed is, zodra wij het aan je hebben geleverd.

7.6 Het kan zijn dat we bepaalde informatie van je nodig hebben om de producten aan je te kunnen leveren, bijvoorbeeld je naam, adres en telefoonnummer. Als dit het geval is, staat dit vermeld op onze website. Als je ons deze informatie niet binnen een redelijke termijn verstrekt nadat wij hierom hebben gevraagd, of als je ons onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, kunnen wij het contract beëindigen (en bepaling 10.2 is dan van toepassing) of een redelijk extra bedrag in rekening brengen om ons te compenseren voor eventueel extra werk dat hierdoor nodig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het te laat leveren van de producten of het niet leveren van een deel ervan als dit wordt veroorzaakt doordat je ons de informatie die wij nodig hebben niet binnen een redelijke tijd nadat wij hierom hebben gevraagd, hebt gegeven.

7.7 Wij kunnen genoodzaakt zijn de levering van een product op te schorten om:

7.7.1 Fabricageproblemen af te handelen of kleine wijzigingen aan te brengen;

7.7.2 Het product aan te passen aan wijzigingen in relevante wetten en wettelijke vereisten;

7.7.3 Wijzigingen in het product aan te brengen zoals door jou gevraagd of door ons aan jou meegedeeld (zie bepaling 6).

7.8 Wij nemen van tevoren contact met je op om je te vertellen dat wij de levering van het product zullen opschorten, tenzij het probleem dringend is of er sprake is van een noodsituatie. Als we het product moeten opschorten, passen we de prijs aan zodat je niet voor producten betaalt terwijl ze zijn opgeschort. Je kunt contact met ons opnemen om de overeenkomst voor een product te beëindigen, als we het opschorten of je vertellen dat we het gaan opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan een maand en we zullen alle bedragen terugbetalen die je vooruit hebt betaald voor het product met betrekking tot de periode nadat je het contract hebt beëindigd.

7.9 Als je ons niet betaalt voor de producten wanneer je dat zou moeten doen (zie bepaling 14.4) kunnen wij de levering van de producten opschorten totdat je de openstaande bedragen aan ons hebt betaald. Wij nemen contact met je op om je te vertellen dat wij de levering van de producten opschorten. We brengen je geen kosten in rekening voor de producten gedurende de periode dat ze zijn opgeschort.

 

8. 8. JOUW RECHTEN OM DE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN

8.1 Je rechten wanneer je het contract beëindigt, hangen af van wat je hebt gekocht, of er iets mis mee is, hoe wij presteren, op welk moment je besluit het contract te beëindigen en of je een consument of zakelijke klant bent:

8.1.1 Als wat je hebt gekocht gebrekkig is of verkeerd is beschreven, heb je mogelijk een wettelijk recht om het contract te beëindigen (of om het product gerepareerd of vervangen te krijgen of om je geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen), zie bepaling 12 als je een consument bent en bepaling 13 als je een bedrijf bent;

8.1.2 Als je het contract wilt beëindigen vanwege iets dat we hebben gedaan of waarvan we je hebben verteld dat we het gaan doen, zie bepaling 8.2;

8.1.3 Als je consument bent en je gewoon van gedachten bent veranderd over de aanschaf van het product, zie bepaling 8.3;

8.1.4 In alle andere gevallen, zie bepaling 8.4.

8.2 Als je een overeenkomst beëindigt om een reden zoals uiteengezet in bepaling 8.2.1 tot 8.2.5 hieronder, zal de overeenkomst onmiddellijk eindigen en zullen we je het volledige bedrag terugbetalen voor producten die niet zijn geleverd en je hebt mogelijk ook recht op compensatie. De redenen zijn:

8.2.1 We hebben je verteld over een aanstaande wijziging van het product of van deze voorwaarden, en je gaat daar niet mee akkoord (zie bepaling 6.2);

8.2.2 We hebben je verteld over een fout in de prijs of de beschrijving van het product dat je hebt besteld en je wilt niet doorgaan;

8.2.3 Er bestaat een risico dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd door gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben;

8.2.4 Wij hebben de levering van de producten om technische redenen opgeschort, of stellen je op de hoogte dat wij de levering om technische redenen gaan opschorten, gedurende een periode langer dan een maand; of

8.2.5 Je hebt een wettelijk recht om de overeenkomst te beëindigen vanwege iets dat wij verkeerd hebben gedaan.

8.3 Als je een consument bent, heb je een wettelijk recht je te bedenken binnen 14 dagen na de datum waarop je de producten hebt ontvangen en je geld terug te krijgen.

8.4 Zelfs als wij geen fout hebben gemaakt en je geen consument bent die het recht heeft om van gedachten te veranderen, (zie bepaling 8.1), kun je nog steeds de overeenkomst beëindigen voordat deze is voltooid, door contact met ons op te nemen om ons dit te laten weten. De overeenkomst zal onmiddellijk worden beëindigd en wij zullen alle bedragen terugbetalen die je hebt betaald voor niet-geleverde producten. Als we de producten hebben geleverd, betalen we je terug als de producten met de factuur binnen 14 dagen in dezelfde staat aan ons worden geretourneerd.

 

9. 9. HOE BEËINDIG JE DE OVEREENKOMST MET ONS (GELDT OOK ALS JE EEN CONSUMENT BENT DIE ZICH BEDACHT HEEFT)

9.1 Als je de overeenkomst met ons wilt beëindigen, laat ons dit dan weten door te bellen met onze klantenservice via +32 3 385 23 04 of stuur een e-mail naar info@canagan.be. Vermeld je naam, adres, gegevens van de bestelling en, indien beschikbaar, je telefoonnummer en e-mailadres.

9.2Als je de overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt nadat producten naar je zijn verzonden of nadat je ze hebt ontvangen, moet je deze producten naar ons terugsturen. Je moet ze terugsturen naar het adres M.A.S. bvba, Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde, België of (als ze niet geschikt zijn om verstuurd te worden) ons gelegenheid geven om ze bij je op te halen. Bel onze klantenservice op +32 3 385 23 04 of stuur een e-mail naar info@canagan.co.uk  voor een retouretiket of om ophalen te regelen.

9.3 Wij betalen de retourneringskosten:

9.3.1 Als de producten gebrekkig zijn of niet juist beschreven; of

9.3.2 Als je het contract beëindigt omdat we je op de hoogte hebben gesteld van een aanstaande wijziging aan het product of deze voorwaarden, een fout in de prijs of beschrijving, een vertraging in de levering door gebeurtenissen buiten onze controle of omdat je een wettelijk recht hebt om dit te doen als gevolg van iets wat wij verkeerd hebben.

In alle andere omstandigheden (ook als je een consument bent die gebruikmaakt van het recht om van gedachten te veranderen) moet je de kosten van retournering betalen.

9.4 Als je onder deze voorwaarden recht hebt op restitutie, betalen we je de prijs die je voor de producten hebt betaald terug, inclusief verzendkosten, via de betaalmethode die jij hebt gebruikt.

9.5 We zullen je zo snel mogelijk terugbetalen. Als je een consument bent die gebruikmaakt van het recht om van gedachten te veranderen, dan:

9.5.1 Betalen we terug binnen 14 dagen na de dag waarop we het product van je hebben teruggekregen, of, als dat eerder is, de dag waarop je ons bewijs hebt geleverd dat je het product naar ons hebt teruggestuurd (zie bepaling 9.2).

9.5.2 In alle andere gevallen betalen we terug binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je je bedacht hebt.

 

10. ONZE RECHTEN OM DE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN

10.1 We kunnen de overeenkomst voor een product op elk moment beëindigen door je een schriftelijk bericht te sturen, als:

10.1.1 Je geen betaling aan ons doet wanneer deze verschuldigd is; of

10.1.2 Je ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die wij nodig hebben om de producten te leveren, bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer; of

10.1.3 YJe onze producten online verkoopt of probeert te verkopen via een website, platform of online marktplaats van een derde partij. Voor alle duidelijkheid: je mag wel onze producten online verkopen op je eigen onafhankelijke website(s).

10.2 Als we de overeenkomst beëindigen in de situatie zoals beschreven in bepaling 10.1 zullen we het geld terugbetalen dat je vooruitbetaald hebt voor producten die we niet hebben geleverd.

10.3 We kunnen je een schriftelijk bericht sturen om je te laten weten dat we stoppen met het leveren van het product. We behouden ons het recht voor om de levering van het product op elk moment stop te zetten. Als dit gebeurt, zullen we alle bedragen terugbetalen die je vooruit hebt betaald voor producten die niet zullen worden geleverd.

 

11. ALS ER EEN PROBLEEM MET HET PRODUCT IS

11.1 Als je vragen of klachten over het product hebt, neem dan contact met ons op. Je kunt ons klantenserviceteam bellen via telefoonnummer +32 3 385 23 04, of stuur ons een schriftelijk bericht naar info@canagan.be M.A.S. bvba, Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde, België.

 

12. JE RECHTEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN MET GEBREKEN ALS JE EEN CONSUMENT BENT

12.1 Als je consument bent, zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met deze overeenkomst. Zie het kader hieronder voor een samenvatting van je belangrijkste wettelijke rechten met betrekking tot de producten. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op je wettelijke rechten.

Samenvatting van je belangrijkste wettelijke rechten

Dit is een samenvatting van je belangrijkste wettelijke rechten. Deze zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Kijk voor gedetailleerde informatie op de website van Citizens Advice www.adviceguide.org.uk of bel +32 3 385 23 04.

De Wet Consumentenrechten 2015 zegt dat goederen moeten zijn zoals beschreven, geschikt voor gebruik en van voldoende kwaliteit. Tijdens de verwachte levensduur van je product geven je wettelijke rechten je recht op het volgende:

(a) Tot 30 dagen: als je goederen gebrekkig zijn, kun je onmiddellijke terugbetaling krijgen.

(b) Tot zes maanden: als je goederen niet gerepareerd of vervangen kunnen worden, heb je in de meeste gevallen recht op volledige terugbetaling.

(c) Tot zes jaar: als je goederen niet een redelijke periode meegaan, heb je misschien recht op wat geld terug.

Zie ook bepaling 8.3.

12.2 Als je gebruik wilt maken van je wettelijke rechten om producten te weigeren, moet je ze naar ons terugsturen per post of (als ze niet geschikt zijn om verstuurd te worden) ons gelegenheid geven om ze bij je op te halen. Wij betalen de kosten van verzending of het ophalen. Bel onze klantenservice op +32 3 385 23 04 of stuur een e-mail naar info@canagan.be  voor een retouretiket of om ophalen te regelen.

 

13. 13. JE RECHTEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN MET GEBREKEN ALS JE EEN BEDRIJF BENT

13.1 Als je een zakelijke klant bent, garanderen we dat bij levering alle producten die goederen zijn, aan het volgende voldoen:

13.1.1 Overeenkomen met hun beschrijving;

13.1.2 Vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en fabricage;

13.1.3 Van voldoende kwaliteit zijn (in de zin van de Wet Verkoop van Goederen 1979); en

13.1.4 Geschikt zijn voor ieder door ons beoogd doel.

13.2 Onder voorbehoud van bepaling 13.3, als:

13.2.1 Je stelt ons binnen drie dagen na de leveringsdatum schriftelijk op de hoogte dat een product niet voldoet aan de garantie zoals uiteengezet in bepaling 13.1;

13.2.2 We krijgen een redelijke gelegenheid om dat product te onderzoeken; en

13.2.3 Je retourneert dat product aan ons, op onze kosten,

en wij zullen, naar onze keuze, het gebrekkige product repareren of vervangen, of de prijs van het gebrekkige product volledig terugbetalen.

13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van een product aan de garantie in bepaling 13.1 als:

13.3.1 Je verder gebruikmaakt van dat product nadat je ons op de hoogte gesteld hebt conform bepaling 13.2.1;

13.3.2 Het defect zich voordoet doordat dat je onze mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot bewaren, installatie, ingebruikname, gebruik of onderhoud van het product niet hebt opgevolgd of (als er geen instructies zijn) je niet gehouden hebt aan goede handelspraktijken;

13.3.3 Je het product wijzigt of repareert zonder onze schriftelijke toestemming; of

13.3.4 Het defect zich voordoet als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden.

13.4 Behalve zoals bepaald in deze bepaling 13, zijn wij jegens jou niet aansprakelijk met betrekking tot het niet voldoen van een product aan de garantie zoals uiteengezet in bepaling 13.1.

13.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende producten die door ons worden geleverd onder bepaling 13.2.

 

14. PRIJS EN BETALING

14.1 TDe prijs van het product (waarbij btw inbegrepen is, tenzij anders vermeld is) is de prijs die aangegeven stond op de bestelpagina bij het plaatsen van je bestelling. We nemen alle redelijke zorg in acht om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan jou geadviseerde product correct is. Zie echter artikel 14.3 voor wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van het product dat je bestelt.

14.2 Als het btw-tarief verandert tussen de datum van je bestelling en de datum waarop we het product leveren, passen we het btw-tarief dat je betaalt aan, tenzij je het product al volledig hebt betaald voordat de verandering in het btw-tarief van kracht wordt.

14.3 Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige producten die wij verkopen onjuist geprijsd zijn. We zullen normaal gesproken de prijzen controleren voordat we je bestelling aanvaarden, zodat, als de juiste prijs van het product op de besteldatum lager is dan de door ons aangegeven prijs op de besteldatum, we het lagere bedrag in rekening zullen brengen. Als de juiste prijs van het product op de besteldatum hoger is dan de prijs die aan jou is opgegeven, nemen we contact met je op voor instructies voordat we je bestelling aanvaarden. Als we je bestelling aanvaarden en verwerken, terwijl bij die bestelling duidelijk en onmiskenbaar sprake is van een prijsfout die redelijkerwijs door jou herkend had kunnen worden als een foutieve prijsaanduiding, kunnen we de overeenkomst beëindigen, je de bedragen terugbetalen die je hebt betaald en de aan jou geleverde goederen terugvorderen.

14.4 We accepteren betaling met alle gangbare creditcards behalve American Express

14.5 Je moet de goederen betalen voordat we ze verzenden. We schrijven het bedrag pas van je creditcard of debitcard af, wanneer we de producten naar je verzonden hebben.

14.6 Als je een zakelijke klant bent, moet je alle bedragen die onder deze voorwaarden aan ons verschuldigd zijn, volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (met uitzondering van aftrek of inhouding van belasting zoals wettelijk vereist).

 

15. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE GELEDEN DOOR JOU WANNEER JE EEN BEDRIJF BENT

15.1 Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

15.1.1 Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);

15.1.2 Fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

15.1.3 Schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door artikel 12 van de Wet Verkoop van Goederen 1979 of artikel 2 van de Wet op de Levering van Goederen en Diensten 1982;

15.1.4 Gebrekkige producten conform de Wet Consumentenbescherming 1987; of

15.1.5 Alle zaken waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

15.2 Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in bepaling 13.1 zijn alle voorwaarden uitgezonderd die worden geïmpliceerd door artikel 13 t/m 15 van de Wet Verkoop van Goederen 1979 en artikel 3 t/m 5 van de Wet op de Levering van Goederen en Diensten 1982.

15.3 Onder voorbehoud van bepaling 15.1:

15.3.1 Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou, noch contractueel, noch op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), noch op grond van schending van wettelijke plicht of anderszins, voor enig verlies van winst of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst tussen ons; en

15.3.2 Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband staan met een overeenkomst tussen ons – contractueel, op grond van onrechtmatige (inclusief nalatigheid), op grond van schending van wettelijke plicht of anderszins – is beperkt tot restitutie van het betaalde geld.

15.3.3 Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de site nauwkeurig en foutloos is.

 

16. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE GELEDEN DOOR JOU WANNEER JE EEN CONSUMENT BENT

16.1 We zijn jegens jou verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade die door ons zijn veroorzaakt. Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die jij lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het feit dat wij deze overeenkomst niet nakomen of dat wij geen redelijke zorg en vaardigheid betrachten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, zowel wij als jij wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als je het met ons hebt besproken tijdens het verkoopproces.

16.2 Op geen enkele wijze sluiten wij onze aansprakelijkheid jegens jou uit of beperken we deze wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat ook overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze medewerkers, agenten of onderaannemers; voor fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; voor schending van je wettelijke rechten met betrekking tot de producten.

16.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Als je een consument bent, leveren wij de producten alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als je de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of doorverkoopdoeleinden, is onze aansprakelijkheid jegens jou beperkt zoals uiteengezet in bepaling 14.

 

17. HOE WE JE PERSOONSGEGEVEN KUNNEN GEBRUIKEN

17.1 We zullen je persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacybeleid hier.

17.2 We kunnen ook persoonlijke informatie over jou verzamelen van derden met het oog op fraudepreventie.

 

18. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

18.1 We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen je altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op je rechten onder het contract.

18.2 Jij hebt onze toestemming nodig om je rechten aan iemand anders over te dragen (uitgezonderd onze garantie, die kun je altijd overdragen). Je kunt je rechten of je verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hier schriftelijk mee akkoord gaan. We kunnen eisen dat de persoon aan wie de garantie wordt overgedragen redelijk bewijs levert dat hij of zij nu de eigenaar is van het betreffende object of eigendom.

18.3 Niemand anders heeft rechten onder deze overeenkomst (behalve iemand aan wie jij je garantie doorgeeft). Deze overeenkomst is tussen jou en ons. Geen enkele andere persoon zal enig recht hebben om de voorwaarden hiervan af te dwingen.

18.4 Als een rechtbank een deel van dit contract onwettig verklaart, blijft de rest van kracht. Elk van de bepalingen en punten van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een of meerdere ervan onwettig zijn, blijven de overige volledig van kracht.

18.5 Zelfs als we dit contract te laat afdwingen, kunnen we het later alsnog afdwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat je iets doet wat je volgens deze voorwaarden moet doen, of als wij vertragen in het nemen van stappen tegen jou met betrekking tot je schending van dit contract, betekent dat niet dat je die dingen niet hoeft te doen en het zal ons niet verhinderen om op een later tijdstip stappen tegen je te ondernemen. Als je bijvoorbeeld een betaling mist en we je geen aanmaningen sturen, maar we de producten wel blijven leveren, kunnen we nog steeds van je eisen dat je de betaling op een later tijdstip alsnog doet.

18.6 Geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen ons of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales en de rechtbanken van Engeland en Wales zijn exclusief bevoegd om dergelijke geschillen of vorderingen te beslechten.