Naar de hoofdinhoud gaan
0

PRIVACYBELEID

M.A.S. een bedrijf geregistreerd in België. met bedrijfsnummer 0837015869 en met officieel adres Stokerijstraat 25A, Wijnegem, 2110, België. (“Wij” “ons” “onze”). 

 

Inleiding

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe Symply Pet Foods de informatie gebruikt en beschermt die je aan ons verstrekt bij de aankoop van onze goederen en diensten, met inbegrip van informatie die door jou verstrekt wordt via onze websites  www.symplypetfoods.co.ukwww.canagan.co.ukwww.piccolopetfood.co.uk, (de “Websites”). 

 

Data Protection Definitions

Definities gegevensbescherming Sinds 25 mei 2018 vallen gegevensbescherming en privacymaatregelen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) met alle updates of aanvullende wetgeving ('Gegevensbeschermingswetgeving').

In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij, wanneer persoonsgegevens rechtstreeks aan ons worden verstrekt via het gebruik van de Websites of andere middelen, de 'Gegevensverantwoordelijke' van dergelijke informatie. Dat is omdat wij uiteindelijk bepalen hoe persoonsgegevens worden behandeld door ons of onze onderaannemers en contractanten, die onze 'Gegevensverwerkers' zijn.

Als we je persoonsgegevens verwerken (dit betekent alle informatie die kan worden gebruikt om je te identificeren, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres) ben jij de 'Betrokkene' en dit betekent dat je onder de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten hebt met betrekking tot de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt. Deze rechten worden uiteengezet in dit Privacybeleid.

 

Grondslag voor verzamelen van gegevens

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over je verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. We hebben ze als volgt ingedeeld:

 • Identiteitsgegevens  omvatten volledige naam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificator.
 • Contactgegevens  omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens  omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen en transacties van en naar jou en andere gegevens over producten en diensten die je bij ons hebt gekocht.
 • Gebruiksgegevens worden gebruikt bijvoorbeeld wanneer een klant een inlogaccount aanmaakt, een vraag of verzoek indient via de Websites en ze bevatten informatie over je gebruik van onze diensten.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten je voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons.
 • Technische gegevens omvatten (IP)-adressen, je inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in types en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Websites.

 

Als je ons geen persoonsgegevens verstrekt

Als we persoonsgegevens moeten verzamelen volgens de wet of volgens de voorwaarden van een overeenkomst die we met jou hebben (of met onze klant namens wie jij optreedt) en je verzuimt die persoonsgegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we mogelijk de overeenkomst die we hebben of proberen te sluiten niet ten uitvoer brengen. In dat geval kan het zijn dat we de diensten moeten annuleren. Als dat het geval is, zullen we je dan daarvan op de hoogte stellen. 

 

Doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken

Hieronder volgt een beschrijving van alle manieren waarop we van plan zijn je persoonsgegevens te gebruiken en op welke rechtsgrondslagen we ons daarvoor baseren. 

Houd er rekening mee dat we je persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken. Neem contact met ons op als je details nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop we ons baseren om je persoonsgegevens te verwerken als er meer dan één rechtsgrond in de onderstaande tabel is opgenomen. 

Doel/Activiteit

Type gegevens

Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief grondslag van gerechtvaardigd belang

Om je als nieuwe klant te registreren en je identiteit te verifiëren, bijv. wanneer je een van onze producten koopt of je aanmeldt voor lidmaatschappen (bijvoorbeeld de Breedersclub)

(a) Identiteit 

(b) Contact

Uitvoering van een overeenkomst 

 

Om onze diensten te verwerken en te leveren, inclusief:

(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Geld dat aan ons verschuldigd is innen en terugvorderen

(c) Contact opnemen met jou en correspondentie over de dienstverlening

(a) Identiteit 

(b) Contact 

(c) Financieell 

(d) Transactie 

 

Uitvoering van een overeenkomst 

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om schulden aan ons te innen)

Om de Websites te beheren en voor interne operaties, om ervoor te zorgen dat de Websites op de meest effectieve manier worden gepresenteerd en om de Websites veilig en beveiligd te houden.

Technisch 

Gerechtvaardigd belang

Om te antwoorden op vragen en aanvragen 

(a) Identiteit

(b) Contact

Gerechtvaardigd belang

Om marketing onder je aandacht te brengen, dat wil zeggen nieuwsbrieven, en je lidmaatschappen te beheren.

(a) Identiteit 

 

(b) Contact

Instemming

 

Verandering van doel  

Symply Pet Foods zal je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Voor een uitleg over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kun je contact opnemen met info@canagan.be.

Als we je persoonsgegevens voor een niet gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en de rechtsgrondslag toelichten die ons dit toestaat.

Houd er rekening mee dat we je persoonsgegevens kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

 

Hoe je persoonsgegevens gedeeld kunnen worden

Symply Pet Foods kan verplicht zijn je persoonsgegevens te delen met de partijen die hieronder worden genoemd:

 • externe betalingsproviders zoals TrustPayments en Paypal Group;
 • koeriersbedrijven en vervoerders zoals DPD;
 • marketingbureaus zoals Mailchimp;
 • incassobureaus;
 • externe hostingprovider;
 • derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen of overdragen of met wie we kunnen fuseren. Een andere mogelijkheid is dat wij andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaren je persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit Privacybeleid.

 

Hoe we je persoonsgegevens opslaan

Alle persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte ('EER'), we geven je persoonsgegevens niet door buiten de EER.

 

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld en om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Voor informatie over de bewaartermijnen van gegevens kun je contact opnemen met info@canagan.be. 

 

Je rechten

Onder bepaalde omstandigheden heb je op grond van de gegevensbeschermingswetgeving rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze omvatten het recht om:

 • toegang te vragen tot je persoonsgegevens;
 • correctie van je persoonsgegevens aan te vragen;
 • het wissen van je persoonsgegevens aan te vragen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen;
 • overdracht van je persoonsgegevens vragen; en
 • het recht om je toestemming in te trekken.

Om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je je verzoek e-mailen naar: info@canagan.be. 

 

Kinderen  

De Websites zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen en wij zullen niet bewust persoonsgegevens verzamelen van personen jonger dan 16 jaar en zullen dergelijke gegevens onmiddellijk verwijderen wanneer later wordt geconstateerd dat het toch gebeurd is.

 

Beveiliging van gegevens

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot je persoonsgegevens tot medewerkers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben voor hun werk. Zij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en hebben geheimhoudingsplicht. 

 

Gebruik van cookies  

Kijk op de pagina met ons Cookiebeleid voor volledige details.

 

Denk aan de risico's wanneer je internet gebruikt

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat jouw informatie veilig is en hebben redelijke en proportionele waarborgen en procedures om jouw persoonlijke informatie te beschermen. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van informatie die je naar ons verzendt niet garanderen en ben je zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van wachtwoorden of andere accountinformatie. 

 

Wijzigingen in dit Privacybeleid en je plicht om ons van wijzigingen op de hoogte te stellen

Indien nodig zullen wijzigingen in dit Privacybeleid hier worden gepubliceerd. Waar wijzigingen significant zijn, kunnen we al onze geregistreerde gebruikers ook een e-mail sturen met de nieuwe gegevens, en waar dit wettelijk vereist is, zullen we je toestemming vragen voor deze wijzigingen.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over je hebben accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als je persoonsgegevens veranderen tijdens je relatie met ons.

 

Klachten

Als je een klacht wilt indienen over de manier waarop we je persoonsgegevens hebben opgeslagen, gebruikt of verwerkt, heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als we de kans krijgen om je problemen op te lossen voordat je contact opneemt met de ICO, dus neem in eerste instantie contact op met ons.

 

Vragen en contactgegevens

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met: info@canagan.be